Obrtno poslovna cona Predstruge

100.000 m2

V Obrtni coni Predstruge, ob regionalni cesti med naseljema Ponikve in Predstruge (Dobrepolje) se nahaja več zazidljivih parcel, velikosti od 3.000 m2 do 14.000 m2. Zemljišča so utrjena in izravnana na zazidalno koto, ter komunalno opremljena.
Velikost obrtne cone je 100.000m, oddaljenost od avtoceste je 16 km.

Pričetek gradnje objektov je možen od septembra 2018

Dejavnosti poslovne cone

Proizvodna podjetja
Obrtne in servisne storitve
Skladišča, distribucija, logisika
Trgovina in gostinstvo

Prednosti IOC

Povezava s prometnim in energetskim omrežjem in z že obstoječimi gospodarskimi conami.

Spodbujanje v povezovanje občin v posameznih regijah in gradnjo večjih gospodarskih con.

Obrtna cona je dobro povezana z železniškim in cestnim omrežjem.

Možnost povezave z obstoječimi raziskovalnimi ustanovami, univerzami, razvojnimi jedri, tehnološkimi parki.

Avtocestne povezave

00
Grosuplje
00
Ljubljana
000
Koper
000
Zagreb
000
Dunaj
000
Beograd
000
Milano

Železniška povezava

1 km do tovorne postaje Dobrepolje

možnost izgradnje tovornega odcepa v cono

Velikost parcel in dejavnosti cone

 Od 3.000m do 14.000m

  Zemljišča v programu opremljanja

  Prometna, Komunalna in Energetska infrastruktura

  Možnost širitve OC

IOC Predstruge - parcele

  Proizvodna podjetja                Obrtne in servisne storitve

   Trgovina in gostinstvo             Skladišča, distribucija, logistika

Picture of

Konzorcij Predstruge d.o.o.
Veliki vrh pri Šmarju 7
1293 Šmarje-Sap
Slovenija

+386 41 618 841

primoz@pucihar.com

www.obrtnacona.com

    Vsa polja * so obvezna